16.02.2022

Депутатът от ГЕРБ д-р Красимир Събев предлага проекти за финансиране в Смолянско

Предложение за финансиране на няколко проекта в област Смолян внесе народният представители от ГЕРБ д-р Красимир Събев между първо и второ четене на държавния бюджет за 2022 година.

„Бюджетите на общините са крайно недостатъчни, за да се реализират изключително важните за техните жители проекти“, каза д-р Събев. Той допълни, че предложенията за предоставяне на допълнителни средства са свързани с необходимостта от подобряване на общинската инфраструктура, с оглед подобряването качеството на живот и създаването на възможности за икономически растеж в общините.

На община Златоград са необходими 14 100 000 лв. за пет обекта: реабилитация и реконструкция на общинския път Златоград-Пресека-граница (община Кирково-Златоград), с. Долен, община Златоград, участък от 8 100 метра (7 500 000 лв. с ДДС); доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК-мрежа в гр. Златоград - подобект „Външна водопроводна мрежа“, участък от 3 915 м (2 500 000 лв.); ремонт и реконструкция на ул. „Крайречна“ в Златоград (3 200 000 лв.); ремонт и реконструкция на ул. „Георги Раковски“ в Златоград (650 000 лв.); изграждане на ул. „Езилева падина“ от т.345 до 351, с. Старцево, община Златоград.

Д-р Събев предлага сумата за община Доспат да се завиши с 3 450 000 лв., предназначени за изграждане на водопровод и канализация, осветление, асфалтиране и изграждане на тротоари на улица „Крайбрежна“.

За община Баните иска да се впишат 450 000 лв. за улица и транспортен подход към пречиствателна станция в УПИ-ПСОВ Баните, 2-ри етап, 5 500 000 лв. за рехабилитация на общински път Баните -Гълъбово – Сливка, 200 000 лв. за вътрешна водопроводна мрежа в с. Оряховец, 3 етап.

 „Надявам се колегите  в Народното събрание и правителството да се отнесат с разбиране към проблемите на хората и бизнеса в нашия регион и да подкрепят  предложението ми на второ гласуване на бюджета“, коментира д-р Събев.

< Назад