29.03.2021

Димитър Бойчев: 20 блока в Карнобат са в готовност за рестарт на санирането

Програмата за саниране да продължи, защото ползите от нея пряко се отразяват на качеството на живот в населените места. Това желание изразиха жителите на Карнобат при разговорите си с кандидата за народен представител Димитър Бойчев. Областният лидер на ГЕРБ обсъди акценти от програмата за следващ мандат по време на открита приемна. На нея присъстваха общинският координатор Владимир Крумов, както и общинските съветници Антоанета Стоянова, Антоанета Пенева и проф.Драгомир Вълчев.
Димитър Бойчев коментира, че както в националната, така и в регионалната програма на ГЕРБ обновяването на сгради е сред основните приоритети. „Това е най-директната мярка за енергийни спестявания на гражданите. Близо 20 са жилищните блокове в Карнобат, които са подготвили нужната документация и могат да кандидатстват, веднага след рестарта на програмата. Към нея има голям интерес в цялата област, защото в новия си период тя ще обхване и еднофамилни къщи. Всички се убедиха в ползите на програмата: сградите добиват нов вид, намаляват се сметките за отопление и не на последно място се спестяват вредни емоции. Ще работим програмата да достигне до всички желаещи да променят комфорта в своите жилища“, сподели кандидатът за депутат.
Бойчев допълни, че новата Програма за подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд по Плана за възстановяване и устойчивост ще обхване не само жилищните, но и публичните и промишлените сгради. За тези мерки са предвидени 2,5 млрд. лв., като най-големият ресурс – 1,7 млрд. лв., ще бъде насочен към санирането на жилища.

< Назад