05.02.2020

ГЕРБ: Бюджетът на Община Трявна няма визия за развитието на общината и за подобряване на условията на живот

„В бюджета на община Трявна за 2020 липсва амбиция за подобряване на средата и условията за живот на нашите съграждани. В него няма предложени политики, няма визия за управление на общината, няма заложени средства за проектиране на нови обекти и квартали, няма заложени средства за обещаните в предизборната кампания от кмета безплатни детски градини и ясли, което означава, че през тази година обещанието няма да се реализира. Приходната част на бюджета е силно подценена, в резултат на което той е с 2 млн. лв. по-малък от миналогодишния”, коментираха общинските съветници от ГЕРБ в Трявна.

Съветниците от ГЕРБ определиха като ненужни на този етап заложените 61 000 лв. за изграждане на „въжена градина“ и за закупуване на автоматизирана бариера за паркинга пред сградата на общината.

Те предложиха да бъдат заложени средства за цялостно проектиране на Централна градска част, кв. Светушка и кв. 134 в Трявна, което да включва необходимите ремонти по ВиК-мрежата, улици, тротоари, междублокови пространства. „Крайно време е Трявна да има своята завършена и урегулирана пешеходна зона в центъра. В квартал Светушка живее значителна част от населението на Трявна. През изминалия мандат там започнаха ремонти на улици и обновяване на междублоковите пространства, но кварталът е голям и има още нужди. Нашето предложение за проектиране в тези квартали би осигурило готовност във всеки един момент от тук насетне, когато се появи възможност за финансиране – общината да може да кандидатства за благоустрояването им”,  смятат съветниците от ГЕРБ.

„За мен е неразбираемо, че по време на заседанието на Общински съвет по бюджета за 2020 кметът на общината многократно отбеляза, че нямат готовност да кандидатстват за допълнително финансиране с проекти към този момент, тъй като общината не разполага с готови, а в същото време както ръководството на община Трявна, така и всички общински съветници отхвърлиха нашето предложение за залагане на средства в бюджета за проектиране на благоустройствени дейности. Считам това за безотговорно към тревненци и плачковчани, подобно на предложението им да предоставят на Плачковци едва 470 лв. за поддържане на чистотата в града. За щастие поне в тази част на бюджета постигнахме макар и непълно съгласие с останалите общински съветници и въпреки че отхвърлиха предложението ни да заложим 4470 лв. за чистотата в Плачковци, сумата се вдигна на 2470 лв., което ще позволи на кметството да осигури поне необходимите материали за поддръжка на чистотата“, коментира водачът на групата съветници от ГЕРБ Константин Брънеков.

Според съветниците от ГЕРБ няма амбиция в бюджета и по отношение развитието на туризма и средствата, заложени като приход от него са недостатъчни.

„След като водещата амбиция на управляващите в предизборната кампания по отношение на икономическото развитие на общината бе насочена към развитието на туристическия сектор, ние очаквахме да видим по-висока прогнозната стойност на приходите от туристически данък. Проучихме ставките на туристическия данък и прогнозните приходи от него, както и отчетените за предходни години в други общини в страната и на заседанието на Общински съвет предложихме да увеличим предвидените в бюджета приходи от туристически данък от 62 000 на 100 000 лв. При средна за страната заетост на легловата база от 35 % годишно и около 2100 легла, регистрирани на територията на нашата община, вземайки като основа най-ниската ставка на туристическия данък в размер на 0,60 лв. за обекти, категоризирани с 1 звезда – считаме, че приходи от туристически данък в размер на 100 000 лв. годишно не представлява непосилна задача за администрацията на община Трявна“, отбелязаха съветниците от ГЕРБ

По време на заседанието съветниците от ГЕРБ предложиха да бъдат увеличени приходите от данъка придобиване на имущество, който да се завиши с 30 000 лв., приходите от наем на имоти общинска собственост също да се завишат с 30 000 лв., а с 2 000 лв. да нараснат предвидените приходи от наем на площ за пазари, тържища и тротоари.

„След направените законови промени, отнасящи се до сделките по придобиване на моторни превозни средства, е логично да предвидим по-висок приход от данъка за придобиването им. Отделно ръководството на община Трявна не е отчело и размера на очаквания приход от отдаването под наем на обектите, част от новоизградения Етнографски комплекс, които са около 30 000 лв. за една календарна година“ – така общинските съветници аргументираха направените предложения по приходната част на бюджета.

Съветниците от ГЕРБ оцениха като положителен факта, че в бюджета са заложени неотложни ремонти на улици в Трявна и Плачковци и че се предвижда тези ремонти да бъдат цялостни и да включват както подмяна на ВиК мрежата, така и ремонт не само на улиците от начало до край, но и на тротоарите. Общинските съветници от ГЕРБ припомниха, че заложените средства в размер на 1 117 769 лв. за ремонт на улиците „Лясков дял“ и „Украйна“, който ще бъде извършен през 2020 г., са осигурени от предходното управление на общината.

Съветниците от ГЕРБ изразиха удовлетвореност от факта, че средствата за спортните клубове, които бяха увеличени по тяхно предложение от 60 000 на 90 000 лв. през 2019, запазват по-високия си размер и в Бюджет 2020, но ще настояват за справедливото им разпределение.  Съветниците от ГЕРБ заявиха намерение да внесат в Общински съвет предложение за нова Наредба за подпомагане на спортните клубове, която да съответства на изискванията на Закона за физическото възпитание и спорта.

< Назад