13.02.2020

ГЕРБ-Габрово пита: С какви средства коалиция „Ние гражданите” финансираше мащабната си предизборна кампания в Габрово

Месеци след изборите все още няма прозрачност по отношение финансирането на кампанията на коалиция „Ние гражданите” в Габрово, с кандидат за кмет Пепа Сомлева, която впоследствие в Общински съвет се преименува на „Будно Габрово”.

В тази връзка политическа партия ГЕРБ-Габрово сигнализира Сметна палата, за това че регистрираната за провеждащите се на 27.10.2019 г.  избори за общински съветници и кметове  коалиция „НИЕ ГРАЖДАНИТЕ“  нарушава  Изборния кодекс, като не спазва разпоредбите на чл. 171, ал. 2, т.9 от ИК да декларира разходите си за предизборни публикации, изпращайки  в Сметната палата на хартиен и електронен носител за публикуване в Единния публичен регистър по чл. 171 от ИК информация за наименованията на социологическите агенции и на рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, с които партиите, коалициите и инициативните комитети работят.

На практика недекларирането на разходите за медии в предизборната кампания поставя под съмнение с колко средства и с какъв произход коалиция „Ние гражданите” финансира кампанията си.

Преименуването на коалицията след изборите от „Ние гражданите” на „Будно Габрово” поражда още повече съмнения.

ГЕРБ-Габрово изразява надежда, че средствата имат легитимен произход и не са свързани с други държави, но недекларирането им по законоустановения  ред поражда съмнения.  ГЕРБ-Габрово ще сигнализира и други компетентните органи за извършване на проверка по случая.

< Назад