26.10.2019

ГЕРБ в община Марица подаде жалба в ОИК за агитационни материали, накърняващи доброто име на кандидата на партията за кмет на с. Скутаре

Днес упълномощеният представител на коалицията ГЕРБ-Обединени земеделци Гергана Трендафилова подаде жалба до ОИК-община „Марица“ във връзка с това, че на 25.10.2019 година около 23 часа в село Скутаре са засечени лица, които са разлепвали агитационни материали, чието съдържание е в нарушение на разпоредбите на чл.183, ал.4 от Изборния кодекс. На над 10 места в селото за разлепени агитационни материали, представляващи цветен плакат с изображението на кандидата на Местната коалиция ГЕРБ-Обединени земеделци Стоян Георгиев Добрев, номера на коалицията в бюлетината-№67, наименованието на ПП “ГЕРБ“ и надписа „Подсъдим по дело №3837/2019 за кражба на булдозер през 2012 година". Между наименованието на ПП “ГЕРБ“ е поставен надпис „политическа отговорност“ и навсякъде на плаката е изписано наименованието на партията. В жалбата Гергана Трендафилова моли ОИК да разпореди на кмета на кметство Скутаре да премахне посочените агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидата на Местна коалиция ГЕРБ (Обединени земеделци) и на политическите партии, образували коалицията, тъй като са в нарушение на разпоредбата на чл.183, ал.4 от ИК.

< Назад