17.03.2018

График на приемните на общинските съветници от ГЕРБ-Пазарджик и ГЕРБ-Стрелча през февруари

Община Пазарджик

Име

дата

място

От....до....

1

Найден Шопов

28.02.2018 г.

офис ПП ГЕРБ Пазарджик,                  гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф“ 15 А, ет. 2

11:30 - 13:30

2

Атанас Качаков

28.02.2018 г.

офис ПП ГЕРБ Пазарджик,                  гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф“ 15 А, ет. 2

11:30 - 13:30

3

Борис Димитров

28.02.2018 г.

офис ПП ГЕРБ Пазарджик,                  гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф“ 15 А, ет. 2

11:30 - 13:30

4

Евтим Янев

28.02.2018 г.

офис ПП ГЕРБ Пазарджик,                  гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф“ 15 А, ет. 2

11:30 - 13:30

5

Йордан Чалъков

28.02.2018 г.

офис ПП ГЕРБ Пазарджик,                 гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф“ 15 А, ет. 2

11:30 - 13:30

6

Лидия Панайотова

28.02.2018 г.

офис ПП ГЕРБ Пазарджик,                    гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф“ 15 А, ет. 2

11:30 - 13:30

7

Нишан Бъздигян

28.02.2018 г.

офис ПП ГЕРБ Пазарджик,                  гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф“ 15 А, ет. 2

11:30 - 13:30

8

Радка Кежева

28.02.2018 г.

офис ПП ГЕРБ Пазарджик,                  гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф“ 15 А, ет. 2

11:30 - 13:30

 

Община Стрелча

Име

дата

място

От....до....

1.

Дечо Спасов

11.02.18 г.

Мода Бар Ревю

11:00-12:00

2.

Данаил Драгнев

11.02.18 г.

Мода Бар Ревю

11:00-12:00

3.

Дечо Спасов

14.02.18 г.

с.Блатница

11:00-12:00

4.

Дечо Спасов

17.03.18 г.

с.Дюлево

10:30-12:00

5.

Данаил Драгнев

17.03.18 г.

с.Дюлево

10:30-12:00

 

Графикът ще бъде периодично публикуван  във фейсбук страницата на ГЕРБ-Пазарджик.

< Назад