23.04.2021

График за провеждане на събрания за избор на делегати за Национално събрание на ПП ГЕРБ Oбласт Монтана

ОБЩИНА

ДАТА

ЧАС

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

БЕРКОВИЦА

17.04.2021 г.

12,00 ч.

гр. Берковица, пл. Йордан Радичков №1, Камбанка

БОЙЧИНОВЦИ

23.04.2021 г.

19,00 ч.

с. Лехчево, пл. Девети септември, Оазис

БРУСАРЦИ

19.04.2021 г.

15,00 ч.

Читалището в гр. Брусарци

ВЪРШЕЦ

26.04.2021 г.

17,30 ч.

гр. Вършец, бул. Трети март №79 в офиса на ПП ГЕРБ

ВЪЛЧЕДРАМ

21.04.2021 г.

17.00 ч.

гр. Вълчедръм в Офис на ПП ГЕРБ .ул. България 19, етаж 2

Г.ДАМЯНОВО

20.04.2021 г.

13,00 ч.

с. Говежда в Читалището

ЛОМ

19.04.2021 г.

17.00 ч.

В заседателната зала в офиса на ПП ГЕРБ ул. Варош  №1

МОНТАНА

20.04.2021 г.

17,30 ч.

гр. Монтана, в залата на НТС ул. Трети март №39

МЕДКОВЕЦ

16.04.2021 г.

17.00 ч.

с. Расово в  База Агрофог

ЧИПРОВЦИ

20.04.2021 г.

15,30 ч.

гр. Чипровци, ул. Точо Войвода №8 в офиса на ПП ГЕРБ

ЯКИМОВО

19.04.2021 г.

13,30 ч.

с. Якимово в  Читалището, ул. Европа №8

< Назад