27.02.2021

Иван Вълков: Работим за качествени мрежи и високоскоростен интернет във всяко населено място

„С промените в Закона за електронните съобщения целим осигуряване на по-ефективно използване на радиочестотния спектър, развитие на пазара на електронните съобщения. България е с поглед напред към осигуряване на още по-високоростен интернет в населените места и стабилна връзка. През следващите години правителството ще положи още по-големи усилия за насърчаване на инвестициите в мрежи с много голям капацитет в синхрон с Регулаторната рамка на ЕС. Работи се за насърчаване на инвестициите в мрежи с много голям капацитет поради изключителната им важност за постигане на устойчив икономически растеж в условията на цифровизация на икономиката“.

Това коментира народният представител от ГЕРБ Иван Вълков, който представи промените в Закона за електронните съобщения (ЗЕС). Те бяха приети в парламента на второ четене. Според текстовете до средата на 2021 г. всеки жител на даден район трябва да може да получава съобщения на телефона си при спешни и извънредни ситуации. Тази възможност за известяване ще бъде свързана с телефон 112 и със системите за сигнализация, които се използват в момента. Съобщенията за опасност ще се разпространяват чрез мрежите на мобилните оператори.

„Важен акцент в ЗЕС е, че правилата за защита на потребителите ще се прилагат и за услуги, предоставяни по интернет. С други помени бързият интернет се включва в универсалната услуга. Това означава, че доставчиците ще трябва да осигуряват такъв за всеки, независимо къде живее. Бързият интернет трябва да дава възможност да се ползва безпроблемно имейл, търсачки и онлайн банкиране например. Услугата трябва да е с достъпна цена, а Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) ще определя кой оператор ще има задължение да я предоставя. Възможно е да има повече от един доставчик и да се направи разделение на географски принцип“, поясни бургаският депутат, който е член на парламентарната Комисия покомисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.

С приетите изменения срокът за използването на радиочестотния спектър не може да е по-кратък от 15 години с възможност за удължаване най-малко до 20 години. Дефинира се и споделеният достъп до радиочестотен спектър при условията на задължително споразумение. Друга законова поправка предвижда възможност една от включените в пакет услуги да бъде прекратена и да се ползва от друг доставчик. В такъв случай при предсрочно прекратяване на договора за пакетна услуга ще се плаща неустойка само за тази част, която няма да се ползва, например за интернет или за телевизия, а не за цялата стойност на договора.

< Назад