12.06.2018

Жители на Панагюрище поставиха актуални въпроси пред народните представители от ГЕРБ-Пазарджик по време на приемния им ден

Народните представители от ГЕРБ-Пазарджик Десислава Тодорова, Даниела Малешкова и Димитър Гечев проведоха открита приемна в Панагюрище. На срещата присъства и кметът на общината инж. Никола Белишки.

Жителите на Панагюрище  поставиха  актуални проблеми, свързани с инфраструктурата  в общината. Хората поискаха съдействие  за финансиране от държавата на проект за довеждащ водопровод  от бъдещата пречиствателна станция за питейна вода, която ще бъде изградена от язовир Луда Яна  до резервоарите за „Висока зона“  за водоснабдяването на град Панагюрище. Жителите на града също така помолиха за разяснения по прилагането на някои от нормите на новоприетия Закон за земеделските земи, както и по част от нормите на  Закона за оръжията и боеприпасите.  Народните представители се запознаха с всички въпроси и поеха ангажимент да съдействат за решаването им.

< Назад