02.08.2018

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ СЛАВКА ЧАКЪРОВА – ЕДИН ЛЪЖЕЦ И МАНИПУЛАТОР, ОБЛЕЧЕН ВЪВ ВЛАСТ

Позиция на общинското ръководство на ПП „ГЕРБ“ - Чепеларе

 

През последните седмици се създаде изключително напрежение сред част от гражданите на общината. Организираха се протести,  стигна се до блокиране на главния път Асеновград – Смолян от жителите на с. Проглед, защото според тях общинските съветници им взели 200 хиляди лева, отпуснати целево от финансовия министър за асфалтиране на улица в Проглед, и ги пренасочили за други населени места. Националните и регионални медии отразиха протеста на жителите на Проглед срещу Общинския съвет в Чепеларе.

Всъщност бе извършена гигантска манипулация от  кмета на общината Славка Чакърова. Тя излъга по най-безпардонен и безотговорен начин обществеността, жителите на село Проглед и всички медии, че общинските съветници са отклонили целеви средства, дадени за Проглед, към други населени места.

В отговор до жителите на село Проглед за въпросните средства Чакърова заявява:  „отправих искане към министъра на финансите за неотложна финансова помощ в размер на 950 000лв. за завършване на проект: „Ремонт на общински пътища и улици на територията на община Чепеларе“. КЪМ ИСКАНЕТО ИМА НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ С ПРИЛОЖЕНИЕ С ОБЕКТИ, СРЕД КОИТО Е И С. ПРОГЛЕД. … ИСКАНЕТО БЕ ОДОБРЕНО ОТ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ И С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 260 НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ, КЪДЕТО СЕ ОТПУСКАТ ИСКАНИТЕ СРЕДСТВА В РАЗМЕР НА 950 000 ЛВ. ПО ИСКАНЕТО, ОТПРАВЕНО ОТ МЕН“

Чакърова продължава  с лъжите и манипулациите и иска преди три седмици  становище от Министерството на финансите за разпределението на целевите средства, предоставени на община Чепеларе с ПМС № 260/24.11.2017 г. „Информира“ Министерството на финансите, че при приемането на бюджета за 2018 г. общинските съветници са направили промяна в капиталовата програма, „като ОТКЛОНЯВАТ 200 000 лв. от обект, включен в проекта, финансиран със средства от целевия трансфер, и ги ПРЕРАЗПРЕДЕЛЯТ към други три обекта“. Търси спешно становище на министерството относно законосъобразността на решението на Общинския съвет, с което е приет бюджетът на общината за 2018 г., с цел да се предприемат необходимите действия.

Отговорът от Министерството не закъснява: Получено е писмо с изх. № 08-00-1027/17 от 2 април 2018 г., подписано от зам. министъра на финансите г-жа Росица Велкова-Желева, до недоволните и обвиняващи общинските съветници в  незаконосъобразни действия Марио Куцинов - кметски наместник на село Проглед, и  Славка Чакърова – кмет на община Чепеларе, с копие до Росица Черпокова – председател на Общинския съвет. В писмото се казва: „На 21.09.2017 година в Министерството на финансите е постъпило искане от община Чепеларе за предоставяне на неотложна финансова помощ в размер на 950 000 лева за приключване на проект „Ремонт на общински пътища и улици на територията на община Чепеларе“. Мотивите са, че са наложителни строително-монтажни работи на УЛИЧНАТА МРЕЖА В К.К. ПАМПОРОВО, за да не бъде затруднен предстоящият зимен сезон и провеждането на спортни мероприятия. КЪМ ПИСМОТО НЯМА ПРИЛОЖЕНИЕ С КОНКРЕТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИСКАНИТЕ СРЕДСТВА ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА И УЛИЦИ.“

Убедени сме, че в Министерството на финансите са се хванали за главите, след като са прочели писмото на Чакърова. Кмет трета година да не познава основни текстове от Закона за публичните финанси и Закона за местното самоуправление и местната администрация и да не може да борави с нормативни актове! И да се налага в рамките на почти три страници заместник- министърът на финансите да тълкува и обяснява как се прилагат законите. След направения обстоен анализ на всички факти, изводът до който се стига е,  че „НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ НАПРАВЕНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ОТКЛОНЕНИЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЕДНИ ОБЕКТИ КЪМ ДРУГИ“.

Това са фактите и обективната истина по случая.

За съжаление, от началото на мандата си кметът Славка Чакърова води открита война с всякакви средства срещу местния законодателен орган. Повече от две години тя обвинява Общинския съвет и конкретни съветници за всички свои управленски провали. Умишлено създава напрежение и противопоставяне между жителите на отделните населени места и между жителите на общината и  общинските съветници. От началото на мандата Общинският съвет работи в атмосфера на конфронтация, натиск, непрекъснати упреци, че не знае какво прави, че бойкотира и пречи на кмета да работи. Чакърова обвинява съветниците в некомпетентност,  прехвърля отговорности от компетенцията на изпълнителната върху законодателната власт в общината.

В конкретния случай кметът потърси арбитражното мнение на Министерството на финансите и го получи! Отговорът от Министерството завършва така: „Кметът на общината носи отговорност за финансовото управление и контрол и спазването на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност.“

Общинското ръководство на ПП „ГЕРБ“ гарантира, че при вземане на ВСИЧКИ свои решения общинските съветници, избрани с листата на ПП „ГЕРБ“, спазвайки законите, се ръководят от интересите на гражданите на община Чепеларе.

< Назад