20.10.2019

Международният секретар на ЖГЕРБ Антоанета Събкова взе участие в конгреса на ЕНП Жени във Виена

Международният секретар на ЖГЕРБ Антоанета Събкова взе участие в конгреса на ЕНП Жени на тема „Визията на жените за по-добра Европа“, който се проведе на 18 и 19 октомври 2019 г. във Виена. Сред ключовите участници в конгреса са българският еврокомисар Мария Габриел, заместник-председателят на Европейския парламент Майред Макгинес, както и хърватският кандидат за заместник-председател на новата Европейска комисия с ресор „Демокрация и демография“ Дубравка Шуица.

В рамките на конгреса бе приета резолюция, съдържаща приоритетите, които според женската организация на Европейската народна партия следва да залегнат в политиките за следващия мандат на Европейския парламент. Одобрената резолюция ще бъде представена на вниманието на Европейския парламент и Европейската комисия. Текстът подчертава, че семейството е крайъгълен камък на обществото ни и изисква баланс между професионалния и личен живот и в него се изтъква, че с успешната интеграция на жените на трудовия пазар се увеличават доходите на семейството и се увеличава икономическия растеж на Европа. Равенството между жените и мъжете e и следва да остане и занапред особено важен аспект във всички области на политика както на национално, така и на европейско ниво.

 

 

 

< Назад