13.09.2014

Милена Дамянова: Половината от субсидията на вузовете ще е за качество

Медия: Вестник „Стандарт“

- От какви проблеми се оплакват най-вече хората от Силистра,  откъдето сте кандидат-депутат?

 

- Както в повечето региони, основното искане е за работа.  Хората не искат помощи, а да работят. Ангажиментът на ГЕРБ е Дунав мост 3 да  бъде при Силистра - това ще бъде силен стимул за бизнеса и за инвестиции в  региона, което ще означава и повече работни места. Приоритет както за региона,  така и в национален план, са инвестициите в образованието. С прегрупирането на  общините по време на управлението на ГЕРБ 5 от общо 7 общини в областта получиха  повече средства за образование. Сега сме заложили на реновирането на училищата и  детските градини, на подкрепата за учителите, на осигуряване на средства за  безплатни занимални и за занимания по интереси на учениците, на работа с  родителите. На следващо място е сигурността - задачата, която сме си поставили,  е да се създаде общинска полиция и в малките населени места, за да са сигурни  хората за живота си и за това, което притежават. Ще работя и за превръщането на  археологическите обекти в региона в туристически забележителности. Предвиждаме  пакет от мерки за резервата Дуросторум-Дръстър-Силистра, в това число разкопки,  консервация и реставрация на откритите структури и общ туристически маршрут  "Границата на римската империя".

 

- Каква ще бъде политиката на ГЕРБ в областта на образованието?  Ще внесете ли училищния закон, изготвен от вас, който не успя да бъде приет в  края на мандата на ГЕРБ, или ще правите промени в него?

 

- За ГЕРБ образованието и научните изследвания са ключови  фактори за икономическия растеж на България. Образователната система трябва да  дава на младите хора перспектива за кариера в България. Затова работим за  увеличаване на инвестициите в образованието, за по-високо заплащане на учителите  и повишаване на квалификацията им, за въвеждане на електронни учебници, които са  разбираеми и интересни за учениците, и за използване на информационните  технологии в цялостния процес на обучение.

По отношение на закона ние го внесохме и в 42-то НС, но от  политически инат БСП и ДПС направиха всичко възможно да не се приеме. През  цялото време лъжеха учителската общност и хората, че пишат нов закон. Дори  обявиха, че пращат експерти да препишат закона на Сингапур, защото бил особено  подходящ за нашите климатични особености, вероятно. Еврокомисията няколко пъти  отправи препоръки към България този законопроект да бъде приет до края на 2013  г. Напомниха няколко пъти на министър Клисарова, но това не помогна. Опасявам  се, че последната година и половина бе не само нулева за образованието, но и  бяха спрени реформи, които поредни правителства последователно работеха. Нашият  проектозакон мина през много широко обществено обсъждане. В разработването му  участваха над 600 души - учители, директори на училища, психолози, родители,  представители на общините и научната общност. Този законопроект не е просто на  ГЕРБ, а на цялата професионална общност. Затова ние предвиждаме да го внесем още  в първите дни на 43-то Народно събрание.

 

- Какви други спешни и належащи промени трябва да бъдат  направени в областта на образованието според вас?

 

- Нужно е младите хора да получават както фундаментални знания,  така и практически умения. Целта е да могат да бъдат атрактивни за бизнеса и да  имат успешна професионална реализация. Затова работим за актуализиране на  учебните програми така, че децата да получават и практически умения. Предвиждаме  и актуализиране на програмите в професионалното и във висшето образование  съвместно с бизнеса - а добрата диплома е тази, която дава реален шанс за  кариера и развитие. Това е целта ни. Предвиждаме и обвързване на поне 50% от  субсидията за висшите училища с качеството на образованието.

 

< Назад