02.03.2017

Милена Дамянова: В образованието ГЕРБ поставя акцент върху грамотността, качеството, инвестициите в учителите и професионалното образование

Медия: Радио К2

Милена Дамянова, кандидат за народен представител от ПП ГЕРБ, 23 МИР София, в разговор с Клара Маринова в ефира на „Радио К2“, заяви позиции по следните теми:

Основните акценти в програмата на ГЕРБ по отношение на образованието.

Милена Дамянова обясни, че в програмата на ГЕРБ по отношение на образованието акцентите са няколко – грамотност, качество, инвестиции в учителите и професионално образование. Тя продължи, че политиката на ГЕРБ е такава, която иска образование и равен шанс за успех на всяко едно дете без изключение. Този успех се постига чрез учителя. Затова ГЕРБ не дава обещания, а предлага конкретен план за България, който се базира на изчисления за развитието на икономиката. Милена Дамянова обясни, че изтъква последното нещо по повод спекулациите относно заложеното в програмата на ГЕРБ двойно увеличение на заплатите на учителите до края на мандата. Това е правилно, защото инвестицията в образованието е всъщност най-добрата инвестиция в икономическия растеж. „Ние говорим за по-високо възнаграждение на учителите, за да имаме грамотност и качествено образование. Учителите наистина трябва да бъдат мотивирани, да бъдат подкрепени, трябва да имат необходимата квалификация, така че учениците днес да получат уменията, които са необходими на пазара на труда!”, категорична бе Милена Дамянова. Тя обясни, че с това увеличение на заплатите се цели най-добрите студенти да бъдат привлечени към учителската професия, да останат в системата и да станат добри учители.

Милена Дамянова обясни, че важен акцент в програмата на ГЕРБ е поставен и върху професионалното образование. През 2010 г. вече е реализиран проект за въвеждане на дуалното обучение. И в последния мандат има няколко проекта по швейцарската програма, австрийската система също се пилотира в няколко училища в страната. Като цяло ГЕРБ предвижда активно въвеждане на дуалната система в страната. Разбира се там, където има партньор от страна на бизнеса. Тази система ще достави на бизнеса тези кадри, от които има изключително голяма нужда.

Милена Дамянова обясни също така, че дуалната система на обучение гарантира ниски нива на младежка безработица. Това е доказано там, където тази система е традиция. Дуалната система предвижда ученикът една част от седмицата да прекарва в училище, а друга част в предприятието. Наставници от самото предприятие работят с учениците, работят с учителите, а самите ученици получават заплащане за своята практика. Те биват назначени на специален трудов договор, има ги вече и законовите текстове, които се изискват в Кодекса на труда. По този начин бизнесът моделира кадрите, от които има нужда, още от ученическата скамейка. Учениците виждат плюсовете, които им дава професията, която са си избрали.

Проблемът с липсата на кадри и грамотността.

„Защо така се случи, че България от една много ограмотена и добре образована нация изпадна в една криза на грамотността и образованието и особено липсата на кадри?”, попита водещата Клара Маринова. Милена Дамянова се съгласи, че има липса на кадри, това е дисбалансът между търсенето, което има от страна на бизнеса и предлагането от страна на образователната система. Затова в програмата на ГЕРБ освен дуалното образование са предвидени още няколко неща. Едно от тях е кариерното развитие на учениците, което да се извършва с участието на бизнеса, родителите и учениците, защото бизнесът може най-добре да мотивира учениците да изберат една или друга професия. Има ги законовите текстове, но системата трябва да бъде разработена. Освен това в програмата на ГЕРБ се предвижда прецизно и непрекъснато проучване на нуждите на пазара на труда. В изтеклия мандат е имало разработена такава карта, но тя трябва да бъде доразработена с потребностите, които трябва да бъдат проучени много по-детайлно.

По отношение на грамотността Милена Дамянова изрази мнение, че понякога може би сме склонни към изпадане в различни крайности, понякога твърдим, че сме най-умните и интелигентни, след това точно обратното. Истината е, че България има прекрасни деца, прекрасни таланти, които постигат високи резултати. Факт е обаче, че има и групи от обществото, които не се справят особено добре. Затова от ГЕРБ са категорични, че децата, които не посещават училище или задължителни предучилищни групи в детската градина, семействата им няма да получават никаква социална помощ. По отношение на функционалната неграмотност се предвижда програма на развитие на уменията на 21-ви век, това ще направи децата успешни. От ГЕРБ предвиждат също така финансирането на училищата да не зависи само от броя на децата, а да се отчитат и други фактори, като концентрация на деца от уязвими групи, дефицити на определени образователни ресурси и други.

Милена Дамянова се съгласи с водещата Клара Маринова, че непосещаването на училище от страна на децата от определени групи от обществото наистина е голям бич. Като мерки за справяне с този проблем от ГЕРБ предвиждат не само спиране на всякакъв вид социални помощи за такива семейства, но и пълното ангажиране на всички институции. Образователната система не може сама да се справи с този проблем. Държавните институции трябва да се научат да си взаимодействат за решаването му.

Агресията сред децата.

Милена Дамянова подчерта, че за решаването на този проблем е необходима ангажираността на цялото общество, защото агресията не е само в училище. В крайна сметка децата следват модела на възрастните, които за тях са авторитети. Тук учители и родители трябва да вървят ръка за ръка. Разбира се предвидени са и конкретни мерки, като увеличаване на психолозите и педагогическите съветници в училище. Предвидени са помощници на учителя, екипна работа. Предвидени са и безплатни занимални по интереси на учениците, това е последователна политика на ГЕРБ, защото когато децата са ангажирани с дейности, които им доставят удоволствие, това намалява проявите на гняв и агресия. Не на последно място са и възможностите за спорт в училище.

Системата на финансиране на училищата.

Милена Дамянова обясни, че в закона е заложена новата система на финансиране на училищата. От една страна извеждането на условно постоянните разходи като отделен компонент. Тук става дума за тези разходи, като например отопление, които не зависят от броя на децата. Друго, което предвижда законът, е финансиране според външната оценка на качеството на образование, което се предлага в детските градини и училищата. Предвидено е всички детски градини и училища да получават средства, като тези, които имат високи резултати от тази външна оценка, да получават средства, които да могат да изразходват за това, за което преценят от педагогическия съвет. Училищата и детските градини със слаби резултати също ще получават средства, но те ще бъдат целеви за преодоляване на дефицитите.

Милена Дамянова заяви, че не е могла да разбере колегите й от опозицията с кое не са били съгласни. Тя продължи, че системата с делегираните бюджети е била стъпка в правилната посока, но тя категорично трябва да бъде усъвършенствана. „Това, което ние сме заложили, е диференциация на стандартите в зависимост и от големина и брой на общините, и в зависимост от концентрация на деца от уязвимите групи, и подпомагане на учители, които работят с деца със специални образователни потребности, които работят с деца таланти или деца от уязвимите групи!”, завърши Милена Дамянова разговора си с Клара Маринова в ефира на „Радио К2”.

< Назад