19.01.2015

Милена Дамянова: Законопроектът за предучилищното и училищното образование е приоритет на ГЕРБ, не на БСП

Медия: "Преди всички"

Защото законът е ангажимент на ГЕРБ и ГЕРБ е който реално осигурява условията за реформа в образованието. БСП внесоха законопроект на олимпийския принцип, за да се каже, че имат концепция. Техният законопроект не е разработван публично. Това не е техен приоритет, защото ако беше, щяха да го внесат още миналата година. Целта е да се блокира приемането на новия закон. Тази цел може и да е политически приемлива, но е обществено недопустима.

За броя на учебниците, по които ще учат децата, Дамянова посочи: Принципите на дясната политика в образованието са децентрализация и повишаване на ролята на училищното самоуправление. Не можем да поставим българския учител в ситуация, в която да няма избор. Най-важното, което трябва да се знае, е, че държавата ще плаща само за един учебник - този, който учителят ще избере. Децата ще учат по един учебник и държавата ще купува само един учебник, а не всички, които са на пазара. Много е важно какво пише в учебниците. Следващата важна стъпка е промяната на учебните програми.

За финансирането на частните училища тя обясни: Нашият основен аргумент е, че държавата не бива да дели децата си на държавни и на частни. Всички имат еднакви права и държавата трябва да ги защитава. Още повече, че Комисията по дискриминация три пъти се е произнесла по този казус. Финансирането на децата в частните училища и градини на принципа "парите следват детето", се прилага в Европа много отдавна. Има текстове, които казват, че частните училища и детски градини няма да имат право да събират такси за това, което държавата финансира. Това ще означава по-ниски такси и по-голям достъп до тези училища и детски градини.

На въпрос какво мисли за изявите на министър Тодор Танев, свързани с оценка на именити учени, Дамянова каза:  Няма как да коментирам личната позиция на министър Танев, но знаете, че самият той оцени своите изявления като непремерени, извини се и се надявам нататък да се съсредоточим върху образователните реформи и това, което ни очаква не само по отношение на средното образование.

 

< Назад