17.06.2019

Народният представител от ГЕРБ Красен Кръстев се срещна с жители от община Враца

Народният представител от ГЕРБ Красен Кръстев проведе приемен ден във Враца. По време на срещата бяха поставени въпроси, касаещи трудово-правни отношения, кариерно развитие. Жителка на село Хайредин поиска съдействие за решаване на проблем с осъществяването на обществен транспорт до населеното място и начините за ползване на отстъпка за пенсионери при закупуване на билетите. По време на приемния ден бяха представени предложения за промяна в начина на получаване на регламентираните нормативно здравни грижи за инвалиди, отчитайки конкретните потребности и желанието за личен избор на специалист,  при който да се провежда рехабилитация. Обсъдени бяха и възможностите за подпомагане на социално слабо семейство от община Враца.  Красен Кръстев успя веднага да окаже съдействие на част от посетилите приемния ден. Той пое ангажимент да потърси начин и за решаването на останалите поставени проблеми.

 

< Назад