03.06.2015

Народният представител Семир Абу Мелих обсъди с жители на Бургас и Карнобат въпроси, свързани със системата на здравеопазване

Народният представител от ГЕРБ Семир Абу Мелих проведе традиционни приемни с гражданите в област Бургас. В морския град той се срещна с близо 10 души, които потърсиха съдействие  от депутата във връзка с въпроси от сферата на здравеопазването. Отново бе дискутирана темата за издаване на решения от ТЕЛК, като Семир Абу Мелих бе потърсен по конкретни казуси. Една от срещите му бе с г-жа Попова от Бургас, която иска да получи възможност за участие в програмата за осигуряване на личен асистент за свой близък роднина. В конкретния случай обаче въпросното лице е с определение от ТЕЛК за 11% инвалидност и не може да кандидатства за програмата. Народният представител се запозна с всички издадени документи по случая и пое инициатива да ги представи пред съответни институции в търсене на възможности за участие в програмата.

Друг жител потърси в приемния ден бургаския депутат от ГЕРБ по въпрос, свързан с социални помощи, които са били прекратени заради увеличаване на пенсия. Въпросната дама споделила мнението си за увеличаване на минималния праг за помощи, които от 10 години не е променян.

В Карнобат Семир Абу Мелих обсъди възможности за професионална реализация на млади, завършили своето образование лекари поради проблем с намалените средства за специализация на национално ниво. Той се срещна и с общинския съветник Чавдар Вълев, с когото коментираха въпросите за младежката безработица и възможности за законодателни инициативи в тази посока.

 

< Назад