02.03.2017

Николай Нанков : Моя цел става борбата с разпространението на наркотици в училищата

„Моя цел става борбата с разпространението на наркотици в училищата. Образователни, здравни институции и родители, МВР, местна и държавна власт заедно трябва да намерят ефективни, реални решения за борбата с разпространението на наркотици в училищата“. Това обяви водачът на листата за народни представители от 11 МИР Николай Нанков.

„Поставил съм си тази цел, в чието постигане не мога да се включа като експерт, но мога да бъда инициатор и двигател за реализирането й .Това е един от социалните проблеми, които съм длъжен да отбележа, че не е адресиран с достатъчност, реципрочна на последиците от него както на национално, така и на местно ниво. Това е и проблем, който стои с особена острота в град Ловеч“, заяви Нанков. По думите му, ПП ГЕРБ има изведен такъв приоритет в програмата си в сектор „Здравеопазване“.  „Считам, че могат да се търсят съвместни механизми не само между образователни, здравни институции и родители. Ще работя в решението на проблема да бъдат включени МВР и местната власт, както и ще консултирам с колеги юристи възможност за промени в НК за по-високи наказания за разпространение на наркотици сред непълнолетни и на територията на учебни заведения“, заяви още водачът на листата.

„Убеден съм, че и в следващия парламент ще продължа със законодателни инициативи по теми и проблеми, свързани с моята експертиза и опит“, отбеляза Нанков. Като заместник-министър в МРРБ той е участвал в разработването и защитавал в парламентарните комисии редица положителни законови промени в Закона за устройство на територията, Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за държавната собственост, които бяха приети от Народното събрание.

 

 

< Назад