26.10.2020

Общински съветници от ГЕРБ предлагат създаване на „Младежки гвардейски отряд“ в Карнобат

Да бъдат отпуснати средства за изработване на гвардейски ученически комплекти и да се сформира „Младежки гвардейски отряд“ с учениците от СУ „Христо Ботев“? Това предложение отправят общинските съветници от ГЕРБ-Карнобат и се очаква то да бъде разгледано на 29 октомври. В докладната те подчертават, че добрата практика с младежките гвардейски отряди вече от десетилетия работи на територията на други общини – Бургас, Батак, Кърджали, Смолян, Айтос и др.

„Предложението ни няма нищо общо с политиката, то е свързано с възпитанието на морални ценности сред подрастващите и насърчаване на интереса им към историята на България. Надяваме се идеята да бъде подкрепа от другите групи в местния парламент, необходимо е да бъдат отпуснати 12 000 лв. от Общинския бюджет. Децата с гордост биха носили своите униформи, така, както градът ни ще се гордее с техните успехи“, коментират общинските съветници от ГЕРБ.

Учениците от СУ „Христо Ботев“ ще могат да се изявяват на общинско и национално ниво с отличителните си гвардейски униформи. Общинските съветници от ГЕРБ допълват още, че с осъщестяването на инициативата  бъдещият отряд ще има тренировъчни занимания, наситена възпитателна програма.

„Важно да формираме чувство на дълг и отговорност, на достойнство и национално самочувствие в младите хора, защото те са бъдещето на града ни и бъдещето на България. През последните години едно от водещите направления в образованието е патриотичното възпитание. Това е една от спешните задачи за правилно развитие на по-младото поколение“, мотивират още докладната си от ГЕРБ-Карнобат.

< Назад