20.07.2015

Петя Аврамова и Красен Кръстев с приемен ден в с. Хайредин

Изнесена приемна в с. Хайредин, обл. Враца осъществиха народните представители от ГЕРБ Петя Аврамова и Красен Кръстев, съвместно с областния управител на област Враца и общински ръководител на ГЕРБ Малина Николова. На срещата жители на община Хайредин потърсиха съдействие за решаването на проблем, касаещ масовата смърт на пчели след авиационно пръскане.

Ощетените пчелари сигнализираха за нередности като авиационно пръскане по време на цъфтеж, пропуски при спазване реда и начина на уведомление от земеделските производители при пръскане с авиационна и наземна техника. Собствениците на унищожените пчелни семейства поискаха съдействие, компетентните органи да изготвят съответните констативни протоколи, да се уточни извършителя и да се вземат необходимите мерки подобни действия да не бъдат допускани в бъдеще.

Инициаторите на откритата приемна в Хайредин се ангажираха да проверят спазването на Закона за пчеларството и Наредба № 15/08.04.2004г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне, действията на възложителя на третирането, действията на Областна дирекция по безопасност на храните, както и да внесат в Народното събрание изменения на нормативната уредба по предложение на пчеларите.

На срещата своите въпроси поставиха и физически засегнатите лица, пострадали от силно отровните пестициди, които се изсипали върху тях при отклоняването на самолет от предварително определения маршрут.

Народните представители от ГЕРБ се ангажираха да окажат съдействие при решаването на дискутираните проблеми и да помогнат на пострадалите да намерят решение за възстановяване на щетите.

Реализирането на Проект  „Предпазна подпорна стена за укрепване на левия бряг на река Огоста в границите на село Хайредин“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ е другата тема, дискутирана по време на срещата. Предмет на проекта е изграждането на предпазна подпорна стена с дължина 472 метра, почистване на брега и на речното корито от растителност и натрупани наносни отложения, с което да се ограничат рисковете от наводнения.

Недоволството си от провала на този проект, на стойност 868 086 лв. изразиха жители, подали сигнал до контролните органи. Петя Аврамова, Красен Кръстев и Малина Николова разгледаха изпълненото до момента и установиха разминаване между проекта и неговата реализация.

 

< Назад