02.03.2016

С дуалното обучение бизнесът ще моделира кадрите си, няма нужда от още курсове

Медия: „ 24 часа”

Картата на професионалното образование ще покаже нуждите на пазара на труда, казва Милена Дамянова, председател на комисията по образование и наука в Народното събрание

- Карта за развитие на професионалното образование според нуждите на бизнеса от работна ръка ще бъде създадена със съдействието на кметовете в страната и бизнеса. Идеята е на “24 часа”, който организира първия дебат от националната си кампания за дуалното обучение “Учи, за да работиш”. Какво мислите, г-жо Дамянова?

- Бих искала да поздравя “24 часа” за инициативата. Медийната кампания в процес, в който всички се опитваме да възвърнем авторитета на професионалното образование, е много важна. Трудно е родителите да бъдат убедени да запишат децата си да учат професия, когато дълго време не са имали доверие в системата на професионалното образование. Години наред слушахме: учи, за да не работиш. Въвеждането на дуалната система означава възможност в професионалните гимназии учениците да могат да упражняват практически професията, която са избрали. За бизнеса дуалната система означава усвояване на професии, отговарящи на потребностите на всеки бранш. Обучаващите се придобиват практически ориентирано обучение, осигуряващо заетост, придобиване на професионална и социална компетентност в предприятието и поддържане на висока мотивация за учене и труд. За държавата дуалната система е ключът към справянето с младежката безработица. Това е доказано във всички държави, където дуалната система работи. Картата ще покаже ясно картината от потребностите на бизнеса на ниво област и община. Тя ще даде яснота какви професионални гимназии има, какъв план-прием е утвърден на професионалната гимназия, какъв план-прием се утвърждава на другите училища, за да видим дали образованието съответства на пазара на труда. Това е важна отправна точка.

- Кога мислите, че ще заработи по-мащабно?

- С болка си спомням 2010 г., когато започнахме да говорим за въвеждане на дуалното обучение в България. Получих 3 страници аргументи, че това не може да се случи в България

- От кого?

- Всички ни гледаха с недоверие. В залата на вашата дискусия преди дни обаче видях оптимизъм и позитивни нагласи и в бизнеса, и в социалните партньори, и в общините, които вече имат своите пилотни проекти, и в министерството, и във всички институции. За да се случи дуалното обучение, трябва обща отговорност и съвместна работа на всички заинтересовани страни. Единият партньор да липсва или да е пасивен, системата няма да сработи. Аз лично съм оптимист. Не мога да кажа, че ще се случи през следващата учебна година. Не мога да кажа, че дуалната система ще бъде въведена повсеместно дори по-следващата година. Но е важно , че процесът стартира. Има ги законовите текстове - и в Закона за професионалното образование и обучение, и в Закона за предучилищното и училищното образование. Така че оправдание няма. Важно е да има двигател на процеса и това в началото трябва да е е Министерството на образованието и науката с подкрепата на Министерството на труда и социалната политика и на Министерството на икономиката. Картата обаче ще покаже, че оттам-нататък двигателите трябва да са самите общини, тъй като бизнесът се развива на тяхна територия и те са основните потребители на продукта на образователната система.

- Може ли бизнесът да се включи в написването на учебните програми на професионалните гимназии?

- Не само че може, а това е задължително условие. Важно е да дадем възможност на бизнеса, на предприятията да моделират още в училищното образование професионалистите, от които имат нужда. За да не се налага след това да инвестират в преквалификация. Когато имат такива възможности, това ще ги мотивира да се включат активно и да припознаят дуалната система като своя кауза. Когато преди 2 седмици в Швейцария зададохме въпрос на бизнеса защо инвестират в дуалното обучение, те ни погледнаха странно. Те гледат на това като инвестиция в кадри, които след това остават да работят при тях. Мисля, че вече и у нас има такова разбиране. По Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” има предвидени средства, които да подпомогнат въвеждането на дуалното образование в България. Нямаме повече време за губене, ако искаме да спасим професионалното образование.

- Кои браншове са най-активни за участие в ученето чрез работа?

- Пилотният проект, който приключи през 2010 г., завърши с тестване на 3 професии - оператор в производството на облекло, машинен техник и техник на енергийни съоръжения и инсталации. Сега по швейцарския проект професиите са други. Прави впечатление, че водещи и активни са чуждите инвеститори от държави, в които тази система работи и е показала своите резултати. Още през 2011 и 2012 г., когато министерството на образованието възложи на Германо-българската камара да проучи кои от фирмите, членове на камарата, имат желание да работят по дуалната система, се видя, че са почти всички. Има интерес във всеки бранш.

- Участва ли бизнесът при формирането на приема в професионалните гимназии?

- Когато започне процесът по разработване на план-приема, се сформират комисии, в които участват представители на работодателските организации, на общините. Би следвало да се отчитат потребностите на бизнеса, но като че ли всички виждаме, че надделява този, който има по-силно лоби.

CV

- Родена е на 2 август 1976 г. в Силистра

- Завършва магистратура по унгарска филология в СУ “Св. Климент Охридски” и финансов мениджмънт в Стопанската академия “Димитър Ценов” в Свищов

- От 2001 до 2013 година преподава в Софийския университет и работи като преводач

- От август 2009 до септември 2010 г. е парламентарен секретар на МОН

- Била е зам.-министър на образованието, младежта и науката в първото правителство на Бойко Борисов

- Председател е на комисията по образование и наука

- Депутат в 42-ото и 43-ото народно събрание

- Владее унгарски, френски, английски, ползва руски и китайски език

< Назад