23.01.2020

Съветниците от ГЕРБ – Русе искат спешни мерки от кмета за чистотата на въздуха

Декларация по един от най-важните проблеми, пред които е изправена русенската общественост, а именно – въпросът със замърсяването на въздуха представи групата на ГЕРБ в Общинския съвет днес на сесия. Изказването бе направено от Наталия Кръстева. „Ние, от ПП ГЕРБ считаме, че изминаха два месеца, през които жителите на общината са в невидение как реално ще разрешите този въпрос. Очаквахме от Вас да изнесете информация, която да успокои русенци и да предприемете спешни мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в гр. Русе. За съжаление това не се случва. Вместо това, във Фейсбук страницата си и в медиите, оповестявате действия, които всъщност се извършват от общинска администрация и през последните три години, когато Вие не сте бил кмет“, се казва в декларацията. Кръстева припомни, че още през септември месец 2016 година администрацията е инициирала и изискала от отговорните институции, съгласно вменените им задължения, да бъдат извършени незабавни проверки за качеството на атмосферния въздух. Тогава е създадена Междуведомствена комисия от всички отговорни институции – РИОСВ, РЗИ, Инспекция по труда, Изпълнителна агенция по околна среда и води, Община Русе и др. Още тогава сезирахме и Окръжна прокуратура – Русе. Въз основа на дейността на тази комисия, ежеседмично са извършвани проверки в промишлени предприятия, за което са съставени констативни протоколи. „В тази връзка моля да обясните защо след като такава комисия е създадена и очевидно през годините е била работеща, предлагате да бъде създадена нова комисия със сходна дейност?“, попита от трибуната Кръстева. Тя допълни, че в началото на 2019 година в отдел „Екология“ бе създаден т.нар. „Регистър на комините“, както и Община Русе подписа Споразумение със Столична община като партньор по проекта „LIFE“. Той касае само и единствено проблема със замърсяване с фини прахови частици, по който ще бъдат монтирани две измервателни станции и ще бъдат подменени отоплителните инсталации на 1468 домакинства общо за целия период на проекта. Кръстева изброи още редица предприети мерки . „Едно от последните Ви твърдения е, че ще засилите контрола върху горенето на нерегламентирани материали в Русе като служителите на КООРС съвместно с отдел „Екология“ ще влизат в домовете на хората след 17 часа и в почивни дни, за да извършват проверки. При установяване на нарушение, ще се налагат санкции, които могат да бъдат от 100 до 1000 лева. Г-н Милков, като юрист, познаващ Българското законодателство, считате ли, че е възможно и законосъобразно влизането в един частен дом да става без съдебно разпореждане и благодарение на волята на гражданите, че са допуснали проверяващите, да се случва инспекцията и да се налагат глоби. Не е ли редно да има по-голяма информираност за това какво трябва да се гори и за вредата от материалите, неподходящи за изгаряне? В същото време в свое изказване, публикувано в местен ежедневник и местен електронен сайт, ресорният заместник-кмет твърди, че по проект „LIFE“ ще се подменят отоплителните уреди и с климатици. Това е очевидно подвеждане на гражданите и предполага непознаване на материята на проекта. За сведение, проекта не предвижда предоставянето на климатици“, се казва в декларацията. От групата на ГЕРБ призоваха кметът да спре с популистките думи и бездействие и да предприеме реални мерки по наболелия за русенци въпрос.

< Назад