15.06.2012

Сдружение Граждани за европейско развитие на България организира празник на отличника в община Медковец

По повод приключването на учебната 2011/2012 година на учениците от I до VIII клас, Сдужение "Граждани за европейско развитие на България" за пета поредна година организира награждаване на завършилите с отличен успех ученици. Мероприятието ще се проведе на 15.06.2012 г. /петък/ от 10.00 ч. в с. Медковец. Грамоти и тениски ще бъдат раздадени на завършилите с отличен успех учебната година.

< Назад