27.09.2019

Светлана Ангелова участва в заседание на Съвета на децата

Заместник–председателят на комисията по труда, социалната и демографската политика в Народното събрание и народен представител от ГЕРБ – Русе Светлана Ангелова приветства днес представителите на 28-те административни области в България по време на второто редовно заседание на Съвета на децата. Те гостуваха в Народното събрание. Ангелова поздрави новоизбраните членове на Съвета на децата и изрази своята вяра, че тяхното членство ще бъде полезно за личностното им усъвършенстване и развитието на лидерските им умения.Народният представител припомни на младите хора основните принципи, на които се базира закрилата на детето: зачитане и уважение на личността на детето, отглеждане на детето в семейна среда, осигуряване на най-добрия интерес на детето и специална закрила на дете в риск.Светлана Ангелова обърна особено внимание върху нуждата да бъдат непримирими към агресията във всичките й форми.В заключение депутатът пожела на младите хора в бъдеще да бъдат посланици в популяризирането на правата на децата и в развитието на детските и младежките политики в България.

< Назад