07.12.2018

Владимир Уручев посрещна в Европейския парламент младежи от СМГ и гр. Козлодуй

Млади професионалисти от ядрената столица на България - гр. Козлодуй и ученици от Софийската математическа гимназия “Паисий Хилендарски”, победители в образователно-технологичния хакатон „Информационните технологии в ядрената наука и техника”, бяха на работно посещение в Брюксел по покана на евродепутата от ГЕРБ/ЕНП Владимир Уручев. Младежите се запознаха отблизо с работата на европейските институции, с ролята на Европейския парламент в процеса на вземане на решения в ЕС, както и с основните ценности, върху които се крепи ЕС - защита на човешките права и свободи, солидарност,  демокрация и върховенство на закона.

 

Особен интерес предизвика темата за борбата с климатичните промени и прехода към ниско-въглеродна икономика. Владимир Уручев запозна младата аудитория с предизвикателствата и перспективите пред енергийния сектор в Европа и прехода към чиста енергия за всички. В тази връзка той разясни приетите наскоро мерки от пакета “Чиста енергия за всички европейци”, както и обявената в края на месец ноември дългосрочна стратегическа визия на за Европейската комисия за климатично неутрална икономика до 2050 г. - „Чиста планета за всички“. Уручев подчерта, че пътят към неутрална спрямо климата икономика ще изисква съвместни действия в редица области - енергийна ефективност, ВЕИ, кръгова и биоикономика, свързана мобилност, енергийна инфраструктура и междусистемни връзки и др.

 

В рамките на работното посещение младежите имаха възможност да посетят високия 102 метра Атомиум, построен за световното изложение Експо'58 в Брюксел, като монумент на използването на ядрената енергия за мирни цели и за целите на науката.

 

< Назад