София 25-МИР

Бойко Методиев Борисов     
Министър – председател на България в три правителства. Председател на ГЕРБ.

Христо Георгиев Гаджев    
Професия: Национална сигурност и отбрана

Анна Василева Александрова    
Професия: Юрист

доц. д-р  Лъчезар Богомилов Иванов    
Професия: Лекар

Петър Николаев Николов    
Професия: Политолог

Евгени Генчев Будинов    
Професия: Актьор

Светослав Величков Тодоров    
Професия: Мениджър

Николай Асенов Димитров     
Професия: Мениджър

Борислав Кирилов Куртев    
Професия: Мениджър

Борислав Георгиев Тодоров    
Професия: Финансист

Зорница  Александрова Гаврилова    
Професия: Връзки с обществеността

Анна Илиева Стойкова    
Професия: Инженер-химик

Владимир Илчев Кулев    
Професия: Инструктор

Цвета Ангелова Точева    
Професия: Икономист

Антоанета Славчева Христова    
Професия: Икономист

Силвия Славчева Иванова    
Професия: Международни отношения

Пламен Николаев Николов    
Професия: Мениджър

Елина Иванова Давидова    
Професия: Юрист

Радост Андреева Маринкова    
Професия: Експерт международна сигурност

Ясен Валериев Киров    
Професия: Одитор

Ваня Александрова Добренова    
Професия: Национално и културно наследство

Румен Стенли Александров    
Студент по право

Каролина Цончева Цонева    
Професия: Икономист

Димитър Александров Шикаланов    
Професия: IT специалист

Костадин Грозев Костадинов    
Професия: Професор

Христо Валентинов Василев    

Йордан Асенов Александров    
Професия: Енергетик

Любен Любенов Дилов
Професия: Журналист и издател