Монтана

Ирена Методиева Димова
Дата на раждане: 13 ноември 1974

Професия: икономист
- Езици: немски, руски
- Професионален опит:
Участие в 44- то, 45-то, 46 -то, 47-ото, 48-ото НС:
- член на Комисия по бюджет и финанси
- член на Комисия по земеделието и храните

Д-р Илко Тодоров Семерджиев-
Професия: Лекар

Тони Борисов Рангелов
Професия: Спедитор

Стоян Ангелов Ангелов -
Професия: Техник лесовъд и зам.председател на ловно рибарското дружество- Берковица

Д-р Христо Йорданов Кастрев
Професия: Лекар

Росен Иванов Белчев
Професия: Икономист

Д-р Людмил Кирилов Джурджов
Професия:   Лекар и председател на РК на БЛС

Кристиян Божидаров Иванов
Професия: Студент фармация