Пловдив град

Бойко Методиев Борисов
Министър – председател на България в три правителства. Председател на ГЕРБ.

Радомир Петров Чолаков
Професия: Юрист

Десислава Цветанчова Трифонова
Професия: Юрист

Стефан Иванов Шилев
Професия:  Еколог

Спас Атанасов Шуманов
Професия:  Финасист

Валерия Тодорова Славова
Професия:  Лекар

Тони Танева Симидчиева
Професия: Икономист

Валентин Николов Василев
Професия: Икономист

Гошо Димитров Къчков
Професия: Инженер

Боряна Георгиева Узунова
Професия:  Филолог

Таня Благоева Гешева
Студент по фармация

Николай Илиев Арабаджиев
Професия:  Публична администрация

Красимир Симеонов Тодоров
Професия: Икономист

Петър Георгиев Троянов
Професия: Инженер

Ангел Иванов Славов
Професия: Икономист

Деян Вихров Захов
Професия: Инженер

Илиян Желязков Лалев
Професия:  Мениджър

Ели Георгиева Гатева
Професия:  Финансист

Георги Ангелов Юруков
Професия:  Мениджър

Живка Радева Йовчева
Професия:  Психолог

Емил Георгиев Русинов
Професия: Икономист

Даниела Асенова Митева
Професия:  Филолог

Адриана Димитрова Генчева
Професия: Икономист

Златка Колева Кочева
Професия:  Медицинска сестра