Сливен

Десислава Жекова Танева
Професия: Икономист
Дата на раждане: 9 юни 1972 г.

През 1995 г. се дипломира в Университета за национално и световно стопанство. През 2001 г. завършва специалност „Право” в Бургаския свободен университет.
От 1997 г. е изпълнителен директор на „Мел инвест холдинг” АД и дъщерни дружества. Има квалификации за мениджмънт и управление.
През 2007 г. е председател на Общинския съвет на Сливен.
През 2009 г. е избрана за депутат от Сливен от ПП ГЕРБ.
Депутат в 41 НС; 42 НС; 43 НС; 44 НС; 45 НС; 46 НС; 47 НС и 48 НС
От 2009-2013 г. е председател на Комисията по земеделие и гори и народен представител в 41-то Народно събрание, от 2013 -2014 г. е член на Комисията по земеделие и храни към Народното събрание.
В периода 7 ноември 2014 г. до 27 януари 2017 г. е министър на земеделието и храните.
От 10 май 2017 г. до 14 май 2019 г. е народен представител в 44-то Народно събрание и председател на Комисията по земеделие и храни.
От 15 май 2019 г. до 12 май 2021 г. е министър на земеделието, храните и горите.
Заместник - председател на Комисията по Земеделието и храните от 46-то Народно Събрание
Заместник - председател на Комисията по Земеделието и храните от 47-то Народно Събрание
Заместник - председател на Комисията по Земеделието и храните от 48-мо Народно Събрание

Владее английски език.

Мария Щерева Белова
Професия: Юрист

Генчо Янев Димитров
Професия: Археолог

Евгений Балев Герганов
Професия:  Треньор по колоездене, гражданска квота

Чавдар Борисов Божурски
Професия: Юрист, гражданска квота

Ибрям Алиев Мустафов
Професия: Предприемач, гражданска квота

Христо Борисов Борисов
Професия: Предприемач, гражданска квота

Антон Ганчев Драганов
Професия: Инженер

Ивайло Иванов Енев
Професия: Педагог

Георги Стоянов Даскалов
Професия:  Фармацевт

Галя Агоп Хачадурян
Професия: Адвокат, гражданска квота

Тодор Георгиев Георгиев
Професия: Предприемач