Шумен

Красимир Георгиев Вълчев - икономист
Дата на раждане: 09 юни 1975

Министър на образованието и науката по време на 44-ото Народно събрание. В периода 2002 – 2009 г. работи на различни длъжности в Министерството на финансите. От септември 2009 г. до февруари 2017 г. е главен секретар на Министерството на образованието и науката. Народен представител в 46-ото,  47-ото и 48-ото Народно събрание.

Илтер Бейзатов Садъков
Професия: Инженер

адв. Ралица Тодорова Ангелова
Професия: Юрист

д-р Албена Димитрова Иванова-Неделчева
Професия: Учител

Димитър Крумов Александров
Професия: Икономист

Борис Илиев Иванов  
Професия: Хореограф

Рени Цанкова Стоянова
Професия: Експерт международно сътрудничество

Десислава Стоянова Димитрова
Професия: Юрист

д-р Хамди Сами Авджъ

д-р Цветелина Илиева Методиева

Димитричка Господинова Недева
Професия: Икономист

д-р Стоян Тотев Тодоров