Ямбол

Димитър Ангелов Иванов
Дата на раждане: 10.07.1980

Професия: Икономист
Народен представител в 42- ото, 46-ото, 47-ото и 48-ото Народно събрание.

Николай Костов Костадинов
Професия: Юрист

Димитър Георгиев Биволаров
Професия: Предприемач

Мартин Михайлов Петков
Професия: Предприемач

инж. Иван Парушев Митев
Председател ОбС - Стралджа

Светла Илиева Иванова
Професия: Икономист

Мирослав Георгиев Козарев
Професия: Археолог

Станчо Кирилов Стоименов
Професия:  Оператор