Враца

Красен Георгиев Кръстев
Професия: Икономист
Дата на раждане: 19 ноември 1974

Образование: Завършил Икономически Университет в гр. Варна, магистър по „Мениджмънт на бизнес организациите“ и „Икономика на Здравеопазването“ от СА „Д. Ценов“ - Свищов.
Професионална дейност: Заместник-директор на РЗОК – Враца в периода 2010 – 2014, изпълнявал е длъжността главен счетоводител в Областна администрация – Враца. Два последователни мандата е общински съветник в Общински съвет – Бяла Слатина. Народен представител в 43-то Народно събрание.

Мартин Николаев Харизанов  
Професия: Икономист

Мирослав Иванов Аспарухов
Професия: Хореограф

Цветанка Георгиева Генкова
Професия: Лекар

Гълъбин Цветанов Младенов
Професия:  Инженер

Илиян Йорданов Еленков
Професия: Предприемач

Татяна Цветанова Спасова
Професия: Педагог

Мартин Руменов Стойчевски
Професия: Педагог

Яна Тошева Бецинска-Георгиева
Професия: Икономист

Дамян Митов Петров
Професия: Треньор

Лилия Василева Димитрова
Професия: Финансист

Ангел Кольов Лалюв
Професия: Предприемач