Александър Иванов Мацурев

Дата на раждане:
19 май 1983

Образование: бакалавър по стопанско управление,  Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
Магистър по "Финанси" и "Национална сигурност" в Югозападен университет “Неофит Рилски”


Професия: икономист


Професионален опит: заместник-кмет на община Банско 2011-2017 г.


Председател на “Съюз на туристическия бизнес” - Банско 2009-2011 г.