Александър Ненков

Дата на раждане:
07 ноември 1983

Образование: политолог


Професионален опит: Специализирал Международни спорове и конфликти, народен представител  в 41-во, 42 –ро и  43 –то Народно събрание, зам-председател в Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и член в Комисия по енергетиката в 43-то Народно събрание.