Антоанета Събкова

Дата на раждане:
30 юни 1977

Има магистратура по Финанси от Бургаски Свободен Университет, гр. Бургас.


Има магистратура по Бизнес Администрация /MBA/ - Оксфорд.


Професия: Финансист


Позиция: Началник отдел „Финансова дейност” в Главна Дирекция Оперативна Програма Околна Среда в Министерство на околната среда и водите.


От 2008 г. член на ПП ГЕРБ


Международен секретар на ЖГЕРБ