Ася Атанасова Пеева

Дата на раждане:
09 юли 1971

Образование: завършва магистратура по Начална и училищна педагогика в ПУ „Паисий Хилендарски“ – гр. Пловдив. Има и следдипломни специализации от СУ „Св. Климент Охридски“, както и професионално-квалификационна степен по специалност „Управление на образованието“ ДИКПО Варна, „У „Епископ Константин Преславски“.


Професионален опит: Ася Пеева има 23 години учителски стаж. От 2010 г. до момента е заместник-директор на СУ “Иван Вазов“ – гр. Поморие.