Борис Петков Кърчев

Дата на раждане:
06 юни 1973

Образование : Електроинженер, завършил е Техническия университет във Варна, специалност „Електронни машини и апарати“.


Професионална дейност: от 1995 г. се занимава с частен бизнес в сферата на далекосъобщенията. Председател на Комисията по култура в Общински съвет - Казанлък. Председател на фондация “Чудомир”. Секретар на Ротари клуб - Казанлък. Спомоществовател на десетки таланти и събития в обществените кампании “Избери кауза и промени Казанлък” и “Талантите на Казанлък”.