Д-р Андриан Иванов Райков

Дата на раждане:
26 март 1972

Образование: Висше, Ветеринарна медицина


Професия: Ветеринарен лекар


Професионален опит: близо 20 години в сферата на ветеринарната дейност и безопасността на храните,


Служител на Българска агенция по безопасност на храните - София. Директор на Областна дирекция по безопасност на храните – Русе