Д-р Емилия Веселинова Станева – Милкова

Дата на раждане:
23 февруари 1964

Бакалавърска степен в ДБИ, София - специалност „Библиотекознание и библиография”. Магистърска степен във ВТУ  „Св. св. Кирил и Методий” – специалност „История”.


Доктор по „Книгознание, библиотекознание, библиография”.


Специализация Програма „Информационен мениджмънт и библиотечни науки”, Държавен департамент, САЩ, 2002 г.


Специализация Програма „Чуждоезиково обучение”, Гьоте Институт, Германия, 2007 г.


Специализация Програма за Културен обмен, провинция Бавария, Германия, 2008 г.


Професия: Библиотекар-библиограф


Професионален опит:


Директор на Регионална библиотека „Пенчо Славейков” - Варна


Член на Постоянната комисия „Обществени библиотеки” към IFLA (Международната федерация на библиотечните асоциации)


Член на УС на ББИА(Българската библиотечно-информационна асоциация)


Автор на множество публикации, библиографски указатели и на сборниците:


„С подпис от автора – мигове история”, „Библиотеката в новото хилядолетие” , „Жрец и войн на живота” и др.


Удостоена с наградата „Носител на просветата 2016“ в конкурса на Националното представителство на студентските съвети в Република България