Д-р Красимир Митков Събев

Дата на раждане:
30 декември 1968

Д-р Красимир Митков Събев е роден на 30.12.1968 г. в Мадан. Магистър по анестезиология и интензивно лечение, обществено здраве и здравен мениджмънт. Работи в Отделението за анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ) на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД – Смолян. Три години е бил заместник- директор по медицинските дейности в областната болница. Има едно дете.