Д-р Руслан Здравков Тошев

Дата на раждане:
29 март 1965

Медицина, Медицински университет – Варна


Магистърска степен по право, ВСУ „Черноризец Храбър”


Магистърска степен по здравен мениджмънт, Медицински университет – Варна


Доктор по медицина


Професия: Лекар-офталмолог


Професионален опит:


Народен представител в 43-то Народно събрание
Управител на Очна болница – Варна
Ръководител на структурата на ГЕРБ във варненския район „Одесос”
Майстор на спорта по шахмат