Даниела Добрева Димитрова

Дата на раждане:
18 август 1968

Образование:


Икономист, „Икономика и управление на търговията“


Следдипломна квалификация: „Счетоводство и контрол“


 


Професионален опит:


 


1986-1991 г. Оператор-програмист в завод „Електроника“, гр. София;


1994-1998 г. Икономически директор на шивашка фирма „АВЕ“, гр. Добрич;


1998-2017 г. Административен ръководител в нотариална кантора в Добрич


2007-2017 г. - общински съветник – ОбС – Добрич


2011-2015 г. – зам.-председател на ОбС Добрич


2007 - до момента -  член на ПП ГЕРБ


2011-2014 г.- общински клубен ръководител на Жени ГЕРБ Добрич


2014 - до момента – областен клубен ръководител на Жени ГЕРБ Добрич


2017 г. - до момента народен представител в 44-ото Народно събрание