Даниела Панайотова

Дата на раждане:
09 април 1984

Има магистърска степен по Право от ВСУ „Черноризец Храбър” , град Варна


Професия: Юрист


Позиция: Заместник – кмет в районно кметство Аспарухово, община Варна; Народен представител в 42-ро Народно събрание


Член на ПП ГЕРБ от 2007г.