Даниела Владимирова Савеклиева

Дата на раждане:
29 ноември 1974

Образование: магистър по счетоводство и контрол, ЮЗУ ”Неофит Рилски”


Професия: икономист


Професионален опит: народен представител в 42-то и 43-то Народно събрание, зам.-председател на Комисия по икономическа политика и туризъм в 43-то Народно събрание, председател на ОбС-Благоевград 2011-2013 г.