Десислава Жекова Танева

Дата на раждане:
09 юни 1972

Образование: Висше


1995г – 1990г – УНСС-София, специалност „Аграрна икономика“ –магистър


1994г – 2001г- Бургаски Свободен Университет, специалност „Право“ -магистър


Професионален опит:


1995г-1996г- Управител в на „Мел инвест холдинг“ АД


1997г-2007г- Изпълнителен директор на „Мел инвест холдинг“ АД и дъщерни дружества


2007г-2009г- Председател на Общински съвет-Сливен


2009г-2013г- Народен представител в 41-во Народно събрание, заместник-председател  на Комисията по Европейски Въпроси и Контрол на Европейските фондове


2013г-2014г- Народен представител в 42-ро Народно събрание, член на Комисията по бюджет и финанси, член на Комисията по земеделие и храни


2014г-2017г- Министър на земеделието