Димитър Бойчев Петров

Дата на раждане:
28 април 1965

Образование: Завършил е Стопанско управление. Той е магистър по регионално развитие, има и следдипломна квалификация по Разработване и управление на европейски проекти.


Професионална дейност: Работил е в сферата на туризма от 2006 – та до 2009 – та година. Народен представител от ПП ГЕРБ в 41-вото, 42-рото и 43-тото Народно събрание на Република България.