Димитър Крумов Александров

Дата на раждане:
05 ноември 1961

Образование: Икономист


Професионален опит: От 2007 г. се занимава с политика, като през ноември 2015 за втори път е избран за  общински съветник от ПП ГЕРБ-Шумен.


В периода 1995 г.-2009 г. е изпълнителен директор „Ал и Ко” АД. От 2009 г. до 2013 г. е областен управител на Шумен. Към момента е управител на „Пента С” ООД и председател на съвета на директорите на „Ал и Ко” АД.