Димитър Николов - заместник-председател
на Изпълнителната комисия на ПП ГЕРБ