Джема Маринова Грозданова

Приемни дни.

Дата на раждане: 15.05.1975 г.
Професия: Лекар по дентална медицина
Народен представител в 42-во Народно събрание.