Емил Маринов Христов

Дата на раждане:
05 юни 1957

Образование: Инженер, завършил Висшето военно училище в Шумен и Военната академия в София.


Професионален опит: служил в 31-ва фронтова зенитно-ракетна бригада в Стара Загора и в 61-ва Механизирана стрямска бригада в Карлово, където е отговарял за покриване на изискванията на стандартите на НАТО. Бил е начело на един от първите български контингенти в Босна. През периода 2004-2005 г. е началник на група за стратегическо планиране към Командването на Многонационалните сили в Ирак. Два мандата зам.-председател на УС на Националната асоциация на председателите на общински съвети (НАПОС – РБ). Председател е на Постоянната комисия по регионална политика и местно самоуправление към Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Два мандата председател на Общинския съвет в Стара Загора.