Ева Паунова

Дата на раждане:
26 януари 1986

Професия:


Евродепутат от ГЕРБ/ЕНП


 


Образование:


Бакалавър Международни отношения и бизнес администрация, Университет Джон Кабот, Италия


Следдипломна специализация в  Университет Харвард, САЩ


 


Позиции:


Член на Комисията по Вътрешен пазар и защита на потребителите


Член на Комисията по Икономически и парични въпроси


Заместник-председател на  „Международно европейско движение" (EMI) – най-голямата организация на асоциации и граждански общества в Европа


 


Член на борда на Мрежата на младите евродепутати към Групата на ЕНП


Ева Паунова насърчава дигиталното предприемачество и стартиращите компании като цяло,  работейки за развитието на по-добра бизнес среда и подкрепата за малките и средни предприятия (МСП).